Bartek Debski homepage:
Misja KEPLER

Ewolucja efektu O'ConnellaCel ćwiczenia: Przestudiowanie zmian efektu O'Connella w wybranym ciasnym układzie podwójnym zaćmieniowym obserwowanym przez obserwatorium orbitalne Kepler.

Paczki z danymi:

Plan ramowy zadania:

 1. Sfazować dane dla każdego zestawu
 2. Wyznaczyć różnicę wysokości w każdej krzywej fazowej
 3. Skonstruować diagram ewolucji efektu O'Connella
 4. Całość opisać i skomentować w raporcie
Po sprawdzeniu raportu razem z diagramem prowadzący dostarczy dane uzupełniające diagram o pozostałe punkty. Ostateczna wersja raportu powinna zawierać uzupełniony diagram ewolucji efektu O'Connella, na którym wyszczególnione będą punkty wyznaczone w sprawozdaniu.

Przykładowy uzupełniony diagram ewolucji O'Connella:Termin oddawania raportów: 10 grudnia 2015 (sześć tygodni po wprowadzeniu ćwiczenia na zajęciach)
Raport musi się składać z następujących części:
 1. Wstęp teoretyczny
  • Ogólne przedstawienie ćwiczenia
  • Wprowadzenie do plam gwiazdowych
  • Krótki opis, czym jest efekt O'Connella i co go może powodować
  • Krótki opis misji KEPLER
 2. Przygotowanie danych
  • Opisać, jak wyglądają dostarczone dane
  • Opisać proces fazowania (przedstawić formułę oraz wykorzystany program/skrypt)
  • Napisać, skąd się wzięło informację o konkretnym obiekcie (źródła)
 3. Wyznaczanie różnicy wysokości maksimów blasku oraz konstrukcja diagramu ewolucji efektu O'Connella
  • Opisać, w jaki sposób wyznaczone zostały wysokości maksimów - metoda, użyty program i/lub skrypt
  • Zamieścić tabelę z wynikami wysokości oraz różnic wysokości
  • Zamieścić obraz z przykładową sfazowaną krzywą blasku; jeśli maksima były wyznaczane przez dopasowanie funkcji, tę funkcję też należy nanieść na obraz. Pamiętać o podpisaniu osi.
  • Zamieścić diagram ewolucji efektu O'Connella z naniesionymi wyznaczonymi w ćwiczeniu punktami oraz z punktami dostarczonymi przez prowadzącego. Diagram na dolnej osi powinien mieć zaznaczone epoki, na górnej osi zaznaczony czas w BJD, a na lewej osi jasność wyrażoną w strumieniu.
 4. Podsumowanie oraz dyskusja
  • Przedstawić podsumowanie wyników
  • Omówić diagram ewolucji efektu O'Connella: czy jest jakiś wyraźny sygnał, co mogło taki sygnał spowodowaćPodpowiedzi:
 • Brać epokę centralną
 • Trzeba będzie wyznaczyć 40 maksimów; warto sobie napisać skrypt automatyzujący wszystkie zadania; język programowania dowolny
 • Jeśli ktoś zdecyduje się na bash (polecam na start), warto skupić się na programie awk
 • Przykład składni awk jest nastepujący:

  awk '{print $numer_kolumny,$numer_innej_kolumny*2+4 > "plik_wyjściowy"}' plik_z_danymi

  Posiadając plik wejscie.dat, który wygląda tak:

  1 2
  2 3
  3 5
  4 8


  oraz wpisując w konsolę:
  awk '{print $1,$2*2+4 > "wyjscie.dat"}' wejscie.dat

  otrzymamy plik wyjscie.dat

  1 8
  2 10
  3 14
  4 20


 • Uwaga, print programu awk nie służy w pierwszym rzędzie do pracy na liczbach zmiennoprzecinkowych o dużej dokładności. Lepiej używać funkcji printf()!
 • Gnuplot jest pomocnym programem do, między innymi, rysowania wykresów
 • Gnuplot może być używany do dopasowywania funkcji (uważać na wartości startowe!)
 • ... Kolejne ćwiczenie będzie technicznie podobne, ale będzie wymagało wyznaczenia większej ilości ekstremów krzywej blasku. Naprawdę warto napisać sobie skrypt automatyzujący całą pracę.
 • Jak najbardziej można wykorzystywać skrypty z poprzedniego ćwiczenia (diagram O-C). To jest nawet silnie wskazane!
 • Przydatne linki: Simbad | KEBC | Gnuplot 4.2 Manual | Gotowe Rozwiązania