Bartek Debski homepage:
Kursy 2014/15

Pracownia Astrofizyki Obserwacyjnej 2015/16Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude!


Podczas zajęc PAO wykonamy blok ćwiczeń oparty na danych dostarczonych przez obserwatorium orbitalne Kepler.
Przygotowałem trzy zadania:

  • Produkcja i interpretacja diagramu O-C
  • Analiza ewolucji efektu O'Connella
  • Modelowanie numeryczne

Każde ćwiczenie będzie w szczegółach omówione na zajęciach. Po omówieniu, na tej stronie zamieszczę najważniejsze rzeczy związane z wykonaniem ćwiczenia oraz z wymogami dotyczącymi sprawozdania (linki po lewej).

Można się ze mna kontaktować mailowo: b.TU-NAZWISKO@oa.uj.edu.pl
Konsultacje: czwartki, 16:00-18:00; p.13, budynek Nowy, OA UJ (Orla 171)

Aby zaliczyć kurs, należy wykonać co najmniej dwa zadania ode mnie i dwa zadania od dr. Waniaka.
Obowiązkowymi zadaniami u mnie są: Diagram O-C oraz modelowanie numeryczne. Ćwiczenie z efektem O'Connella będzie bardzo podobne do ćwiczenia z diagramem O-C. Można je wykonać nadobowiązkowo, co zaowocuje wyższą oceną na koniec kursu.

Na ocenę 3.0 należy wykonać 4 zadania: Dwa ode mnie i dwa od dr. Waniaka;
Na ocenę 4.0 nalezy wykonać 5 zadań. Co najmniej dwa z nich muszą być ode mnie, a co najmniej dwa od dr. Waniaka;
Na ocenę 5.0 nalezy wykonać 6 zadań. Ponownie, co najmniej dwa z nich muszą być ode mnie, a co najmniej dwa od dr. Waniaka.

Zadania ode mnie będą wykonywane indywidualnie. Dr Waniak pozwolił wykonywać jego zadania w parach, ale należy to z nim przedyskutować.