Bartek Debski homepage:
Misja KEPLER

Diagram O-CCel ćwiczenia: Wykonanie i interpretacja diagramu O-C dla wybranego ciasnego układu podwójnego zaćmieniowego obserwowanego przez obserwatorium orbitalne Kepler.

Paczki z danymi:

Plan ramowy zadania:

 1. Sfazować dane dla każdego zestawu
 2. Wyznaczyć momenty minimum głównego
 3. Skonstruować diagram O-C z naniesionymi momentami minimum
 4. Całość opisać i skomentować w raporcie
Po sprawdzeniu raportu razem z diagramem O-C prowadzący dostarczy dane uzupełniające diagram o pozostałe punkty. Ostateczna wersja raportu powinna zawierać uzupełniony diagram O-C, na którym wyszczególnione będą punkty wyznaczone w sprawozdaniu.

Przykładowy uzupełniony diagram O-C:Termin oddawania raportów: 3 grudnia 2015 (sześć tygodni po wprowadzeniu ćwiczenia na zajęciach). Raporty spóźnione przyjmuję do 24 grudnia. To jest ostateczny termin.
Raport musi się składać z następujących części:
Kolorem czerwonym zaznaczone są treści, które muszą się znaleźć w raportach wysłanych po terminie.
 1. Wstęp teoretyczny
  • Ogólne przedstawienie ćwiczenia
  • Krótkie wprowadzenie do ciasnych układów podwójnych
  • Krótki opis misji KEPLER
  • Opis badanego obiektu: nazwy katalogowe (2MASS, USNO-B1), współrzedne (na jaką epokę?), ruch własny, jasność (KEPmag, R1,R2,B1,B2,I,J,H,K), czas pierwszego minimum, okres orbitalny, typ krzywej blasku - do każdej wartości podać artykuł źródłowy
 2. Przygotowanie danych
  • Opisać, jak wyglądają dostarczone dane
  • Opisać proces fazowania (przedstawić formułę oraz wykorzystany program/skrypt)
  • Napisać, skąd się wzięło informację o konkretnym obiekcie (źródła)
 3. Wyznaczanie momentów minimum głównego oraz konstrukcja diagramu O-C
  • Opisać, w jaki sposób wyznaczone zostały momenty mimimów oraz ich niepewności - metoda, użyty program i/lub skrypt
  • Zamieścić tabelę z wynikami O-C oraz ich niepewnościami
  • Zamieścić obraz z przykładową sfazowaną krzywą blasku; jeśli minimum było wyznaczane przez dopasowanie funkcji, ją też należy nanieść na obraz. Pamiętać o podpisaniu osi.
  • Zamieścić diagram O-C z naniesionymi wyznaczonymi w ćwiczeniu punktami, ich niepewnościami oraz z punktami dostarczonymi przez prowadzącego. Diagram O-C na dolnej osi powinien mieć zaznaczone epoki, na górnej osi zaznaczony czas w BJD, na prawej osi O-C wyrażone w minutach, a na lewej osi O-C wyrażone w fazie orbitalnej.
 4. Podsumowanie oraz dyskusja
  • Przedstawić podsumowanie wyników
  • Omówić diagram O-C: czy jest jakiś wyraźny sygnał, co mogło taki sygnał spowodowaćPodpowiedzi:
 • Brać epokę centralną
 • Trzeba będzie wyznaczyć 20 minimów; warto sobie napisać skrypt automatyzujący wszystkie zadania; język programowania dowolny
 • Jeśli ktoś zdecyduje się na bash (polecam na start), warto skupić się na programie awk
 • Przykład składni awk jest nastepujący:

  awk '{print $numer_kolumny,$numer_innej_kolumny*2+4 > "plik_wyjściowy"}' plik_z_danymi

  Posiadając plik wejscie.dat, który wygląda tak:

  1 2
  2 3
  3 5
  4 8


  oraz wpisując w konsolę:
  awk '{print $1,$2*2+4 > "wyjscie.dat"}' wejscie.dat

  otrzymamy plik wyjscie.dat

  1 8
  2 10
  3 14
  4 20


 • Uwaga, print programu awk nie służy w pierwszym rzędzie do pracy na liczbach zmiennoprzecinkowych o dużej dokładności. Lepiej używać funkcji printf()!
 • Gnuplot jest pomocnym programem do, między innymi, rysowania wykresów
 • Gnuplot może być używany do dopasowywania funkcji (uważać na wartości startowe!)
 • Katalogi: USNO-B1, PPMXL, 2MASS, NOMAD, SDSS...
 • ... Kolejne ćwiczenie będzie technicznie podobne, ale będzie wymagało wyznaczenia większej ilości ekstremów krzywej blasku. Naprawdę warto napisać sobie skrypt automatyzujący całą pracę.
 • Przydatne linki: Simbad | KEBC | Gnuplot 4.2 Manual | Gotowe Rozwiązania