Bartek Debski homepage:
Sekcja Obserwacyjna

Warsztaty obserwacyjne


Cel warsztatów

  • Zapoznanie z tematyką ciasnych układów podwójnych w praktyce
  • Zebranie oryginalnych danych obserwacyjnych
  • Opanowanie ręcznej obsługi teleskopu
  • Praktyka odnajdywania się na sferze niebieskiej
  • Opanowanie obsługi komputerowych programów astronomicznych
  • Nauka redukcji danych astronomicznych
  • Przedstawienie analizy obserwacji w postaci publikacji naukowej

Dla kogo są warsztaty?

1. Dla Członków Sekcji. Każdy, kto chce przynależeć do Sekcji Obserwacyjnej, musi obowiązkowo przejść przez cały cykl warsztatów i opanować wszystkie etapy pracy.

2. Dla studentów astronomii. Jeśli chcesz opanować sztukę obserwacji astronomicznych rozszerzając to, co oferują pracownie na 2. i 3. roku studiów, możesz przyjśc na nasze warsztaty. Musisz być zdeterminowany do samodzielnej pracy oraz przygotować się do wykonania wszystkich elementów wchodzących w skład warsztatów. Jeśli chcesz uczestniczyć wyłącznie w wybranej części prac, będziesz uczestnikiem pasywnym.

3. Dla wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy otwarci do pracy ze wszystkimi, którzy chcą poważnie prowadzić z nami warsztaty. Musisz wiedzieć, że wszystkie zajęcia odbywają się w Obserwatorium na Skale, a obserwujemy przez całą noc. Jeśli jestes pewny, że chcesz prowadzić z nami badania, zapraszamy!


Kiedy? Jak? Gdzie?

Wszystkie zajęcia odbywają się w Obserwatorium Astronomicznym UJ, przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Terminy spotkań nie są ustalone z góry i zależą od bieżącego grafiku członków Sekcji oraz od warunków pogodowych.
Obserwacje dydaktyczne dla studentów odbywają się na teleskopie Maksutow (średnica zwierciadła: 37 cm), równoległe obserwacje naukowe trwają na teleskopie Cassegrain (średnica zwierciadła: 50 cm), a obserwacje ciał niebieskich oraz obiektów głebokiego nieba można prowadzić na zabytkowym teleskopie Grubb (średnica soczewki: 20 cm).
Spotkania przy komputerach oraz wykłady odbywają się w terminach wybieranych indywidualnie.

Skontaktuj się z nami!