Bartek Debski homepage:
Sekcja Obserwacyjna

Małe Astrominaria

Otwarte spotkania Sekcji Obserwacyjnej odbywają się dwa razy w miesiącu. Na każdym spotkaniu, prócz omówienia spraw bieżących, wygłaszane są referaty członków Sekcji. Założeniem Małych Astrominariów jest ćwiczenie publicznych wystąpień, dzielenie się swoimi zainteresowaniami oraz poznawanie nowych dziedzin astronomicznych. Zamieszczamy listę spotkań w obecnym roku akademickim oraz zachęcamy do uczestnictwa. W poniższej liście w postaci plików PDF dołączone są materiały pomocnicze użyte w referatach, jeśli ich autor wyraził na to zgodę. Wszelkie prawa autorskie do tych materiałów należą do ich twórców. Ponowne użycie wymaga zgody autora.650. rok akademicki (2013/2014), semestr zimowy

Pierwsze otwarte spotkanie Sekcji, 19-10-2013
Marcin Klimaszewski: "Układy Kataklizmiczne" [PDF]
Collegium Śniadeckiego, godz. 11:00

- - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ - -

Drugie spotkanie Sekcji, 26-10-2013
Paweł Piątek: "Czas w astrofizyce; podział spektralny gwiazd"
Agnieszka Mirocha: "Exoplanety"
Collegium Śniadeckiego; godz. 11:00

- - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ - -

Trzecie spotkanie Sekcji, 23-11-2013
Franciszek Humieja: TBA
TBA: TBA
Collegium Śniadeckiego; godz. 11:00

- - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ - -

Czwarte spotkanie Sekcji, 30-11-2013
Małgorzata Curyło: TBA
TBA: TBA
Collegium Śniadeckiego; godz. 11:00

- - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ - -

Piąte spotkanie Sekcji, 14-12-2013
Patryk Iwanek: TBA
Paulina Sowicka: TBA
Collegium Śniadeckiego; godz. 11:00

- - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ - -

Szóste spotkanie Sekcji, TBA-01-2013
TBA: TBA
Collegium Śniadeckiego; godz. TBA