Bartek Debski homepage:
Fort 38 Skała, poterny

Poterny Fortu Skała


Poterny są podziemnymi przejściami pozwalającymi na komunikację między głównym trzonem fortu a jego wysuniętymi elementami. Fort Skała posiada dwie poterny: prawą i lewą, a każda z nich prowadzi do kaponiery odpowiednio: prawej i lewej barkowych.

Poterny nie kończą się jednak na samych kaponierach, a zwieńczone są krótkimi ślepymi korytarzami flankującymi (czyli korytarzami, które umożliwiają prowadzenie działań wojennych z boku głównego kierunku natarcia). Długość każdej poterny wynosi 22 metry. Korytarze flankowe ciągną się na długości 6 metrów.


Plan ogólny potern, korytarzy flankowych oraz kaponier barkowych.

Tym sposobem, kiedy wróg zdołałby podejść do kaponiery od jej boku, zostałby skutecznie ostrzelany z małych okienek wychodzących z korytarzy flankujących. Z potern prowadzą również klatki schodowe do magazynów amunicji podręcznej oraz wyjścia na dach fortu.


Poterna prowadząca do prawej kaponiery barkowej Fortu Skała.

Al Ganonim