Bartek Debski homepage:
Fort 38 Skała, barbeta

Barbeta Fortu Skała


Ideą barbety jest ochrona działa oraz elementów mu przystających jako całości. Na pancernikach barbeta była nieruchomym elementem statku, opancerzoną strukturą chroniacą mechanizm działa oraz jego montaż na statku. W fortecach barbetami były elementy podwyższonego opancerzonego muru okalającego działo. Zaletą barbet była skuteczna ochrona działa od strony frontowej oraz możliwość użycia tego działa w dowolnym kierunku. Stosowanie systemu barbetowanego jako jedynego do ochrony armaty niósł ze sobą niebezpieczeństwo w postaci zupełnego braku osłony działa z flanki lub od tyłu.


Przykład barbetowego systemu obrony działa.
Jak widać, osłonięte zostały wyłącznie elementy ruchome oraz mocowanie. Działo nie jest okryte od góry.
We Forcie Skała barbeta jest wbudowana w podstawę wieży, więc całe działo jest chronione.

We fortach artyleryjskich barbeta była osadzona wewnątrz fortu, gdzie stanowiła podstawę wieży pancernej. Połączenie pancernej osłony barbety z wieżą Grusona stanowiło o niemal nietykalności schowanego w nim działa. Barbeta Fortu 38 Skała jest cylindrycznym pomieszczeniem o ścianach betonowy-skalnych; zwieńczona jest wzmacnianą wieżą pancerną. Osadzenie barbety w sercu Fortu było zabiegiem minimalizującym jego rozmiary. Taki system obrony pozwalał na przetrwanie silnego ognia artyleryjskiego zadanego w kierunku Fortu.

Al Ganonim