IDL w OAUJ

Obecna wersja IDL 7.1 LAB for 10 users floating license wraz z menagerem licencji zainstalowana jest na nac-u w kartotece /usr2/rsi/

Licencja umożliwia korzystanie z IDL-a do 10-ciu użytkowników pracujących jednocześnie. Strona producenta: http://www.ittvis.com

Korzystanie z IDL-a na nac-u

W otoczeniu bash (większość z nas ma tę powłokę) uruchom najpierw deklaracje zmiennych dla IDL-a:
    .  /usr2/rsi/idl/bin/idl_setup.bash
lub wpisz to do swojego pliku .bashrc by nie uruchamiać deklaracji za każdym razem.

Natomiast w otoczeniu csh uruchom deklaracje zmiennych dla IDL-a:
    source /usr2/rsi/idl/bin/idl_setup
lub wpisz to do swojego pliku .cshrc

Następnie uruchom wersję terminalową IDL-a:
    idl
lub okienkową:
    idlde

Wyjście z programu w wersji terminalowej przez komendę exit.

Korzystanie z IDL-a na innym komputerze w OAUJ

Nasza Licencja Lab pozwala na instalację IDL-a na dowolnej liczbie komputerów (tez domowych, laptopach) i używania IDL-a w dowolnym miejscu na świecie. Podczas uruchamiania IDL-a komputer, na którym dodatkowo zainstalowaliśmy IDL-a, sprawdza (w pliku licencji licence.dat) gdzie został zainstalowany IDL z menadżerem licencji (u nas nac), łączy się z nim i sprawdza czy nie została przekroczona liczba 10 użytkowników, jeśli nie została przekroczoba możemy go używać, jeśli została przekroczona uruchamia się ograniczona, tzw. 7-minutowa wersja IDL-a (można w pełni korzystać z IDL-a przez 7 min). Korzystanie z nieograniczonej wersji IDL-a wymaga zatem podłączenia do Internetu. 

Instalacja

Aby zainstalować IDL-a na własnym komputerze można wziąć od T. Kundery lub K. Chyżego DVD z wersją instalacyjną IDL-a lub ściągnąć obraz iso ze wspomnianej wyżej kartoteki instalacyjnej na nac-u.

Po zamontowaniu krążka instalacyjnego, mając prawa "root" (lub podobne), uruchomić z głównej kartoteki DVD skrypt:
    install_unix.sh
oraz przejść kilka prostych kroków instalacji. Standardowo program zainstaluje się w /usr/local/itt/ Zobacz więcej w Installation_and_Licensing_Guide.pdf, który znajduje się w kartotece /info/docs na DVD. Niektóre instalacje systemu Linux mogą nie mieć standardowo zainstalowanych pewnych programów i bibliotek koniecznych do użytkowania IDL-a. Zobacz przykłady usuwania napotkanych problemów instalacyjnych:

ubuntu (32 bit): http://www.ittvis.com/services/techtip.asp?ttid=4464
ubuntu (64 bit): http://www.ittvis.com/services/techtip.asp?ttid=4425
fedora (64 bit): http://www.ittvis.com/services/techtip.asp?ttid=4448

Przekopiuj plik license.dat z nac-a z kartoteki /usr2/rsi/license do swojej zainstalowanej wersji IDL-a (standardowo w /usr/local/itt/icense).

Jeśli jesteś w Obserwatorium możesz już cieszyć się oprogramowaniem i uruchomić IDL-a uruchamiając idl lub idlde.

Uruchamianie IDL-a z poza OAUJ

Aby na własnym komputerze uruchomić zainstalowanego IDL-a  w wersji nieograniczonej, z poza sieci OAUJ, musimy przejść przez ochronę firewall naszej sieci w OA. W tym celu połączymy się bezpiecznie z nac-em za pomocą ssh uruchamiając dwa tunele w firewallu do komunikacji naszej wersji IDL-a z serwerem licencji na nac-u. W tym celu wystarczy uruchomić jedno polecenie:
    ssh  -N -L 1700:localhost:1700 -L 47761:localhost:47761 idl.oa.uj.edu.pl -lnu
gdzie "nu" oznacza nazwę użytkownika (nasz username) na komputerze nac.  Następnie podajemy nasze hasło (jak przy zwykłym logowaniu na nac-u). Jeśli nazwa użytkownika jest identyczna na komputerze nac i na komputerze gdzie zainstalowaliśmy IDL-a to wtedy opcję "-lnu" można pominąć.

Przed pierwszym uruchomieniem musimy jeszcze powiadomić naszego IDL-a, żeby licencję sprawdzał w utworzonym kanale i porcie. Należy utworzyć zmienną systemową:
w powłoce bash:
    export LM_LICENSE_FILE=1700@localhost
w powłoce csh:
    setenv LM_LICENSE_FILE 1700@localhost

Teraz już możemy uruchomić IDL-a z innego okna wywołując idl lub idlde.

Po poprawnym uruchomieniu i zamknięciu programu utworzy się w naszej domowej kartotece plik .flexlmrc z zapisem skąd pochodzi plik licencji. Przy kolejnych uruchomieniach IDL-a nie będziemy musieli już zadawać zmiennej LM_LICENSE_FILE.

Jeśli w poleceniu "ssh" podamy opcję "-f" wywołanie idl może nastąpić z tego samego okna co wywołanie połączenia ssh. W przeciwnym wypadku połączenie ssh będzie pierwszoplanowym procesem w oknie wywołania ssh. Wciśnięcie wtedy ctrl-c spowoduje zamknięcie połączenia z nac-em (gdy nie chcemy już korzystać z IDL-a). 

Wprowadzenie do korzystania z IDL-a

IDL to profesjonalne oprogramowanie dla naukowców do analizy i wizualizacji danych (stąd jego nieprzeciętna cena). Na instalacyjnym krążku DVD można przeczytać getstart.pdf i inne dokumenty wraz z pełną dokumentacją w kartotece /info/docs. Pełna dokumentacja jest również dostępna bezpośrednio w otoczeniu idlde w menu "help".

Oto kilka krótkich wprowadzeń do IDL-a dostępnych w sieci:

Intro to IDL

Using IDL to Manipulate and Visualize Scientific Data. IDL Introduction

IDL Programming Tips

A GUIDE TO IDL FOR ASTRONOMERS

Powszechnie używane przez astronomów dodatkowe procedury IDL-a

Pakiet dodatkowych procedur wartych od razu do zainstalowania znajduje sie tutaj:

The IDL Astronomy User's Library

Można korzystać z nich na codzień do np.:

  • wczytywania map w formacie fits (radiowych, np produkowanych przez AIPS-a i innych) i dalszej ich analizy;
  • analiz statystycznych, w tym dopasowywania prostych (a więc i funkcji potęgowych, po ich zlogarytmowaniu) sześcioma różnymi metodami za pomocą procedury sixlin.pro. Pośród nich jest metoda bisekcji polecana przez astronomów (Isobe, Feigelson, Akritas, and Babu 1990, ApJ 364, 104).

Aktualizacja strony 29.12.2013