English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

ul. Orla 171
30-244 Kraków
 
tel.:

centrala: 12 6238 620

sekretariat: 12 6238 629

fax.:

faks: 12 425 1318

Różnorodność rozbłysków gamma w trzech wymiarach

Efektywne narzędzie do badań i klasyfikowania rozbłysków gamma, pozwalające na ich wykorzystanie w charakterze wyznaczników historii ekspansji Wszechświata, zostało zaprezentowane przez międzynarodowy zespół naukowy kierowany przez dr Marię Dainotti (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Chrétienne Fellow - American Astronomical Society, Uniwersytet Stanforda). Praca na ten temat ukazała się w Astrophysical Journal. Stanowi ona analizę statystyczną właściwości tych wciąż tajemniczych rozbłysków, mającą na celu wyselekcjonowanie występujących podgrup GRB i określenie ich fizycznego pochodzenia. Więcej...Almanach

niebo nad nami


meteo


TKGS