in English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Astronomia


Program kształcenia obejmuje wiele dziedzin współczesnej astrofizyki:

 • fotometryczne i spektroskopowe badania obiektów zmiennych optycznie
 • radioastronomia galaktyk i radiogalaktyk
 • numeryczna magnetohydrodynamika oraz numeryczne kinetyczne modelowanie plazmy
 • zastosowania technik algebry komputerowej w astrofizyce
 • teoretyczna i obserwacyjna astrofizyka wysokich energii (promieniowanie X i gamma, promienie kosmiczne)
 • teoretyczna astrofizyka relatywistyczna i kosmologia
 • badania fal o ekstremalnie niskich częstotliwościach na Ziemi

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania w ESO, jest udziałowcem teleskopu optycznego SALT, współpracuje z projektem H.E.S.S. (astrofizyka najwyższych energii) i obserwatorium radioastronomicznym LOFAR. Prowadzi prace obserwacyjne z wykorzystaniem wielu światowej klasy instrumentów, w tym obserwatorium w Effelsbergu, siecią VLA, kosmicznego obserwatorium rentgenowskiego Chandra i XMM oraz satelity Fermi i detektora fal grawitacyjnych VIRGO.

Przewodnik po Szkole Doktorskiej (pdf dostępny u dołu strony)REKRUTACJA

Rekrutacja 2021/2022

Następna rekrutacja: maj 2021

REJESTRACJA - link bezpośredni

Limity przyjęć

Rozpoczęcie rejestracji: 17.05.2021
Koniec rejestracji: 08.06.2021
Egzaminy wstępne: 14-18.06.2021
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej (egzaminów wstępnych): 18.06.2021
Ogłoszenie wyników: 23.06.2021
wpisy do SD: Od 24.06 do 10.09 (z wyłączeniem sierpnia)
wpisy do SD (lista rezerwowa): 13.09.2021-14.09.2021

Możliwi opiekunowie doktoratu

Dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego

Kryteria przyjęć

Na studia doktoranckie w OA UJ przyjmowani są kandydaci z bardzo dobrą znajomością podstaw fizyki i matematyki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmujemy aplikacje od osób, które uzyskały magisterium z astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych, potrzebna jest przy tym wcześniejsza zgoda samodzielnego pracownika Obserwatorium na podjęcie opieki naukowej nad kandydatem.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą spodziewać się pytań o zakres i tematykę swoich prac licencjackich i magisterskich, dotychczasowy dorobek naukowy, a także plany badawcze do realizacji w ramach doktoratu z astronomii.

Decyzje o przyjęciu danego kandydata i przyznaniu mu stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich będą podejmowane w oparciu o wyniki rozmowy.

Na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji Dyrektor jednostki w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej szkoły określa:

 • szczegółowe warunki organizacji i harmonogramu rekrutacji;
 • limit miejsc, związany ze źródłami finansowania stypendiów dostępnych w danej turze rekrutacyjnej
 • wykaz i sposób składania wymaganych dokumentów.

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą przyjęcia będzie ocena przedstawionych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy będziemy chcieli wiedzieć, co kandydat umie z zakresu astronomii, fizyki i matematyki, ale w szczególności z zakresu swojej pracy magisterskiej oraz z tematyki planowanego doktoratu. Będziemy też starali się ocenić, na ile potrafi samodzielnie i oryginalnie mysleć. Nie planujemy przygotowania szczegółowej listy zagadnień do tej rozmowy, bo będzie ona miała nieco inny charakter przy każdej kolejnej osobie.

Stypendia

Przyjęty kandydaci otrzymają stypendia (~2200 zł miesięcznie), a także ubezpieczenie zdrowotne.

W oparciu o dobre postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej studenci mogą ubiegać się o wsparcie wyjazdów i udziału w konferencjach, jak również aplikować o granty badawcze Fundacji Nauki Polskiej.

Kontakt

Sekretariat Szkoły Doktorskiej (Astronomia)

Telefon: +48 12 6238 632, fax: +48 12 4251 318
Email: PhD.studies@oa.uj.edu.pl

Adres:
Szkoła Doktorska - Astronomia
ul. Orla 171
30-244 Kraków
Polska

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00 am - 02:00 pm
Sekretariat jest nieczynny w dniach 1-26 sierpnia.
Program kształceniaHarmonogram dla programu kształcenia


Wykłady i seminaria

 • Rejestracja dla doktorantów fizyki i biofizyki Wydziału FAIS
 • Przedmioty dla programu SDSP-E606-D
 • Rejestracja na przedmioty wspólne i fakultatywne dla studentów i doktorantów Wydziału FAIS
 • Informatyka Stosowana, studia II stopnia, I rok - sem. letni- przedmioty do wyboru
 • Biofizyka (fiz. med. i biof. molek.) studia II stopnia- sem. letni, kursy kierunkowe

 • Konwersatoria


  Wykłady specjalne

 • Oferta i rejestracja

 • Stary tryb studiow doktoranckich

 • Dokumenty
 • TKGS