in English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Studia III stopnia (doktoranckie)

Opiekunowie i proponowane tematy doktoratów

 • dr hab. Anna Barnacka
  Efekty silnego soczewkowania grawitacyjnego
  zobacz proponowane tematy prac...
 • prof. dr hab. Krzysztof Chyży
  radioastronomia, LOFAR,
  propagacja promieniowania kosmicznego w galaktykach,
  statystyczne badania galaktyk w oparciu o najnowszy przegląd LoTSS LOFAR-u
 • dr hab. Marek Jamrozy
  radioastronomia pozagalaktyczna
  zobacz proponowane tematy prac...
 • dr hab. Jerzy Krzesiński
  astronomia obserwacyjna, gwiazdy zmienne (pulsujące), białe karły, egzoplanety
  więcej...
 • dr hab. Grzegorz Michałek
  aktywność Słońca i pogoda kosmiczna
 • prof. Michał Ostrowski
  1. Wybrany problem badawczy z zakresu astrofizyki promieniowania gamma VHE w ramach projektów SST-1M, H.E.S.S. i/lub CTA.
  2. Badanie wpływu na Ziemię rozbłysków słonecznych w zakresie UV/X oraz wpływu pogody kosmicznej z wykorzystaniem pomiarów fal elektromagnetycznych w zakresie ekstremalnie niskich częstości (zobacz więcej ).
 • dr hab. Marian Soida
  modelowanie numeryczne namagnesowanego środowiska międzygwiazdowego;
  obserwacje radioastronomiczne bliskich galaktyk
 • dr hab. Łukasz Stawarz
  fizyka kosmicznych źródeł promieniowania i cząstek wysokich energii,
  analiza i modelowanie danych z zakresu gamma teleskopów H.E.S.S.,
  astrofizyka neutrinowa w ramach eksperymentu Hyper-Kamiokande
 • dr hab. Sebastian Szybka
  ścisłe rozwiązania równań Einsteina: czarne dziury, fale grawitacyjne,
  niejednorodne modele kosmologiczne
  zobacz proponowane tematy prac...
 • dr hab. Wacław Waniak
  fizyka komet

Opiekunem pracy (z zakresu astronomii) może być też inny samodzielny pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

TKGS