in English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Studia III stopnia (doktoranckie)

Opiekunowie i proponowane tematy doktoratów

Opiekunem pracy (z zakresu astronomii) może być też inny samodzielny pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

TKGS