Radioastronomia

Tematy możliwych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich

Licencjat:

  • Wyznaczanie rozkładu ramion spiralnych Galaktyki z obserwacji HI (wykorzystanie RT3) (realizowany obecnie przez p. Pawła Piątka)

  • Wyznaczanie strumieni galaktyk i ich porównanie dla różnych typów morfologicznych na podstawie przeglądu MSSS LOFAR-a

Magisterskie

  • Niskoczęstotliwościowa relacja radio-podczerwień dla galaktyk na podstawie przeglądlądu całego nieba MSSS LOFAR-a

  • Implementacja wizualizacji online widm radiowych z obserwacji HI z radioteleskopu RT3 (informatyczna)

  •  Ewolucja kosmologiczna pól magnetycznych w galaktykach (w oparciu o analizę przeglądów dalekiego Wszechświata typu GOODS, COSMOS, Chandra Deep Field, LOFAR HETDE

  • Określenie mozliwości wykorzystania spektrometrów radioteleskopu RT3 i RT15 do dydaktyki szkolnej i studenckiej (realizowany obecnie przez p. Marte Kotarbę)

     

Doktorskie

  • Nowe spojrzenie na fizykę galaktyk w oparciu o niskoczęstotliwościowe obserwacje LOFARa. Wykorzystanie czułych przeglądów całego nieba lub opracowanie własnych, dedykowanych obserwacji galaktyk w zakresie HBA i LBA. Poszukiwanie otoczek synchrotronowych wokół galaktyk karłowatych - analogów protogalaktyk. Weryfikacja hipotezy Kronberga.

Polecana literatura:

Notatki wykładowcy na platformie PEGAZ

oraz

Radio Astronomy, John D.Kraus
Tools of Radio Astronomy, K. Rohlfs, T. L. Wilson
Galactic and Intergalactic Magnetic Fields, Klein, Fletcher

Materiały dodatkowe do wykładu
Wstęp dla laika (NRAO)
Kurs radioastronomii (NRAO)