English

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Zachęcamy do odwiedzin wirtualnych.

Wieczory z gwiazdami i wycieczki dla szkół

Grupom szkolnym (zasadniczo ostatnie klasy szkoły podstawowej i licealne) oferujemy dedykowane "Wieczory szkolne" oraz możliwość wycieczek dziennych.
Termin i szczegółowy program mogą być dostosowane indywidualnie. Prosimy o rejestrację grup i uzgadnianie szczegółów pocztą elektroniczną lub telefonicznie: +48 12 6238637.

Ramowy program jest analogiczny jak dla wieczorów otwartych:

 • stała wystawę meteorytów,
 • zwiedzanie Obserwatorium,
 • przy odpowiedniej pogodzie:
  obserwacje 35 centymetrowym teleskopem Maksutowa (wieczór) lub teleskopem słonecznym (dzień),
 • wykład o tematyce astronomicznej.

Istnieje możliwość realizacji różnych tematów wykładów, proponujemy przykładowo:

 • Sekrety Wszechświata (dla klas młodszych)
 • Budowa Wszechświata
 • Słońce
 • Układ Słoneczny
 • Gwiazdy i gwiazdozbiory
 • Życie w Kosmosie
 • Czarne dziury widziane z bliska

Dodatkowo każdy wykład uzupełniany jest krótkim przeglądem bieżącej działalności naukowej OAUJ.

OAUJ nie pokrywa kosztów i nie organizuje transportu, ubezpieczenia wycieczki, cateringu.

TKGS