Kluczowe projekty

Projekty kluczowe LOFAR-a: od jonosfery i planet do protogalaktyk i epoki rejonizacji.

ksp

Krakowscy astronomowie uczestniczą głównie w projektach: Kosmiczny Magnetyzm i Przeglądy nieba.

Zespół radioastronomów z Obserwatorium Astronomicznego UJ zainteresowany jest głównie wykorzystaniem interferometru LOFAR do badania pól magnetycznych w różnych obiektach we Wszechświecie. Do tej pory niedostępne obserwacjom magnetyczne otoczki (halo) galaktyk będą mogły być zbadane w obszarach gdzie łączą się one z ośrodkiem międzygalaktycznym. Zostaną zbadane pola magnetyczne dla galaktyk dalekiego Wszechświata, co da możliwość prześledzenia udziału pól magnetycznych w ewolucji galaktyk. Takie obserwacje postawią silne ograniczenia na teorię turbulentnego dynamo, która używana jest obecnie do wyjaśnienia procesów generacji pola w pobliskich galaktykach. Planowane są również badania pól w gromadach i małych grupach galaktyk.

Duże czułości instrumentu na rozciągłe struktury umożliwią też detaliczne badanie gigantycznych radiogalaktyk i kwazarów, którymi również zajmują się radioastronomowie Obserwatorium Astronomicznego UJ.


Najnowsze projekty obserwacyjne własne i we współpracy międzynarodowej

LC20_005  -  LoLSS-Deep: deep LBA observations of the best-studied extragalactic

LC18_012  -  The LOFAR LBA Survey of the Virgo Cluster

LC13_030  -  Quintet re-visited: a deep search for extended continuum emission and intergalactic polarisation inside a compact galaxy group

LC13_023  -  Deep Polarization Observations of the GOODS-N Field with LOFAR

LC12_017  -  The LOFAR LBA sky survey

LC11_013  -  A LOFAR HBA survey of SINGS galaxies

LC11_010  -  The LOFAR/eRosita survey of the Virgo cluster

LT10_010  -  The LOFAR Two-metre Sky Survey: Opening up a new window on the Universe


Granty

MNiSW SPUB Utrzymanie stacji systemu LOFAR w Łazach na potrzeby udziału w programie ILT (2022-2024)

MNiSW SPUB Utrzymanie stacji systemu LOFAR w Łazach na potrzeby udziału w programie International LOFAR Teleskope (ILT) (2019-2021)

NCN OPUS 15 Badanie niejednorodności zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów polskimi stacjami radioteleskopu LOFAR, 2019-2021, kier. części partnera (UJ)

NCN Uwertura 2 Więcej niż grupa, mniej niż gromada: niskoczęstotliwościowe badania nietypowych, małolicznych układów galaktyk przy użyciu interferometru LOFAR i przeglądu LoTSS, 2018

MNiSW SPUB Utrzymanie stacji systemu LOFAR w Łazach na potrzeby udziału w programie International LOFAR Teleskope (ILT) (2016-2018)

NCN PRELUDIUM UMO-2013/09/N/ST9/02511 Własności emisji radiowej galaktyk na niskich częstotliwościach radiowych

MNiSW 2013 Dotacja celowa w zakresie budowy polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR, Konsorcjum POLFAR