Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Materiały pokonferencyjne

Proceedings

1997

30th YERAC
Cracow, September 14-19, 1997

TKGS