Bartek Debski homepage:
Warsztaty Lipcowe

- - - 2014 - - -Astrocamp Variable 2014 w Obserwatorium na Przełęczy Kolonickiej, Słowacja.
Uczestnicy: Patryk Iwanek, Paulina Sowicka, Bartłomiej Dębski.
Rezultat tymczasowy: Wstępne wyniki modelowania ciasnego układu podwójnego [PDF]


- - - 2013 - - -Astrocamp Variable 2013 w Obserwatorium w Roztokoch, Słowacja.
Uczestnicy: Małgorzata Curyło, Marcin Klimaszewski, Bartłomiej Debski.
Temat prac: Układy kataklizmiczne: obserwacje i wyznaczanie okresowości superhumpów.
Rezultat: Publikacja: Kato, T., ..., Debski, B., Sowicka, P., Klimaszewski, M., Curyło, M. et al. 2014.


Powrót do strony Projektów