Bartek Debski homepage:
Projekty

Obserwacje Gwiazd Zaćmieniowych

„Obserwacje Gwiazd Zaćmieniowych” to projekt będący bezpośrednim następstwem prężnej działalności Sekcji Obserwacyjnej NKSA. Członkowie Sekcji prowadzą obserwacje, dokonują redukcji oraz analizy zebranych danych, a rezultaty zaprezentują na seminariach studenckich (Astrominaria). Pierwsze wyniki zostały już zaprezentowane na konferencji Astrophysica Nova w Częstochowie w 2013 r.

Projekt otwarty jest dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć na dowolnym etapie prac.

Cele projektu są następujące:

  1. Nauka obsługi instrumentów astronomicznych dla studentów stopia pierwszego
  2. Zapoznanie uczestników z procesem redukcji danych astronomicznych
  3. Nauka analitycznego myślenia i szczegółowego rozwiązywania problemów
  4. Zaobserwowanie momentów minimów dla wybranej grupy ciasnych układów podwójnych
  5. Zacieśnienie współpracy między Sekcją Obserwacyjną a grupami astronomów-amatorów
  6. Umożliwienie Studentom współautorstwa w pisanych publikacjach naukowych

Nasze pierwsze wyniki można oglądać w formie plakatu:


(kliknij aby powiększyć)

Do tej pory zaobserwowaliśmy:

nr Nazwa zmiennej Noc obserwacji
1 XY Leo 14/15-04-2013
2 V1763 Cyg 09/10-07-2013
3 V1450 Aql 06/07-09-2013
4 V1425 Cyg 07/08-12-2012
5 V1229 Tau 13/14-12-2012
6 V1202 Ori 05/06-09-2013
7 V1191 Cyg 05/06-05-2013
8 V1097 Her 19/20-06-2013
9 GT Lac 08/09-07-2013
10 V1054 Her 05/06-09-2013
11 V1011 Her 20/21-06-2013
12 DU Leo 13/14-12-2013
13 V952 Cas 04/05-10-2013
24/25-08-2013
14 V947 Cep 02/03-10-2013
15 V712 And 05/06-09-2013
16 V571 Lyr 04/05-10-2013
17 V546 And 04/05-10-2013
18 V527 Cas 06/07-09-2013
19 V498 Cam 19/20-06-2013
20 V497 And 04/05-10-2013
21 V456 Vul 04/05-10-2013
22 V443 Cep 14/15-12-2012
23 V441 Cep 07/08-07-2013
24 V421 Cam 04/05-09-2013
25 V366 Cyg 08/09-07-2013
26 TYC-4180 19/20-03-2013
27 OT Uma 03/04-10-2013
28 NSVS 1425 13/14-06-2013
29 NSVS 782614 03/04-07-2013
30 NO Per 14/15-12-2012
31 LQ Dra 03/04-07-2013
32 HZ Dra 30/31-08-2013
33 HW Cam 05/06-09-2013
34 HR UMa 19/20-05-2012
35 HN Psc 30/31-08-2013
36 HI Lac 03/04-07-2013
37 HH Lac 04/05-07-2013