Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Cherenkov Telescope Array "CTA"Strona główna projektu CTA

CTA   http://www.cta-observatory.org

W 2010 roku projekt CTA znalazł się w gronie inicjatyw wyselekcjonowanych do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (część międzynarodowa).W Polsce do prac prowadzonych w ramach międzynarodowej współpracy CTA powołano Polskie Konsorcjum Projektu "Cherenkov Telescope Array".

Instytucje wchodzące w skład Konsorcjum:

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków - koordynator
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Łódź
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Toruń
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 • Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Kraków

sekretariat Konsorcjum - Aleksander Zagdański

 
TKGS