Obserwacje radiowe Słońca

English OAUJ Archiwum Wczoraj

Emisja radiowa Słońca na 3 częstotliwościach w zakresie decymetrowym. Na wykresie pokazano strumień w jednostkach słonecznych dla częstotliwości wymienionych w lewym panelu. Strona odświeża się automatycznie co 10 minut prezentując dane zapisywane co 6 sekund. Przerwa około 10 UT spowodowana jest kalibracją instrumentu.

U  n  i  v  e  r  s  a  l    T  i  m  e

© OAUJ 2002-2007 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt z krakowską grupą astronomii radiowej Słońca: Jerzy Kubisz