Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich

Licencjat

 • dr hab. Krzysztof Chyży

  • Wyznaczanie radiowych własności galaktyk o różnych typach morfologicznych na podstawie przeglądu LoTSS LOFAR-a

 • dr hab. Marek Jamrozy

  • Promieniowanie blazarów na niskich częstotliwościach radiowych

 • dr Joanna Kozakiewicz

  • Łączenie i mapowanie danych z misji Mars Exploration Rover instrumentu PANCAM oraz misji Mars Reconnaissance Orbiter z instrumentów CTX i HiRISE dla celów badania ewolucji form powierzchniowych w obszarze Meridiani Planum oraz krateru Gusiewa
  • Łączenie i mapowanie danych z misji Mars Science Laboratory z instrumentów MastCam oraz misji Mars Reconnaissance Orbiter z instrumentów CTX i HiRISE dla celów badania ewolucji form powierzchniowych w obszarze krateru Gale’a
  • Badanie parametrów strugi swobodnej oraz modelowanie pionowego profilu prędkości wiatru w tunelu aerodynamicznym
  • Montaż obrazów z instrumentów MastCam (zarówno 100 mm jak i 34 mm) z misji Mars Science Laboratory oraz PANCAM z misji Mars Exploration Rover z wybranych obszarów do celów wizualizacji danych
  • Tworzenie kompozytów barwnych na podstawie danych z łazików Opportunity i Spirit z narzędzia PANCAM do celów klasyfikacji osadów
  • Opracowanie metody łączenia i wizualizacji danych na temat stanu atmosfery z instrumentów Rover Environ

 • prof. dr hab. Jerzy Krzesiński

  • Niestabilności modów pulsacyjnych helowego białego karła GD 358

 • dr Błażej Nikiel-Wroczyński

  • Badanie emisji radiowej pochodzącej ze zwartych grup galaktyk
  • Poszukiwanie emisji radiowej w karłowatych galaktykach pływowych

 • prof. dr hab. Michał Ostrowski

  Astrofizyka wysokich energii:

  • promieniowanie X i gamma,
  • akceleracja promieni kosmicznych w falach uderzeniowych i obszarach turbulentnej plazmy,
  • procesy wysokoenergetyczne w aktywnych jądrach galaktyk, relatywistycznych dżetach i w pozostałościach po supernowych.

 • dr hab. Agnieszka Pollo

  • Rzadkie populacje galaktyk i ich ewolucja od z∼1 na podstawie danych katalogu VIPERS

 • dr hab. Łukasz Stawarz

  Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii, w tym:

  • teoria procesów radiacyjnych i przyśpieszania cząstek w namagnetyzowanej plazmie kosmicznej,
  • generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym,
  • ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst,
  • generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktykach aktywnych przez supermasywne czarne dziury,
  • kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych,
  • struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdowym i międzygalaktycznym,
  • procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk.

 • dr hab. Sebastian Szybka

  Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina, fale grawitacyjne

  • Wizualizacja gardzieli (z ang. "wormhole")
  • Badanie trajektorii cząstek próbnych (w tym propagacji światła) w niejednorodnych modelach kosmologicznych zawierających fale grawitacyjne o zwartym nośniku
  • Detektory fal grawitacyjnych

 • dr Mariusz Tarnopolski

  • Badanie korelacji pozycyjno-czasowej między rozbłyskami gamma a wysokoenergetycznymi neutrinami
  • Spatiotemporal correlation between gamma-ray bursts (GRBs) and ultra-high energy (UHE) neutrinos

 • dr Marek Weżgowiec

  • Analiza wielkoskalowych pól magnetycznych w wybranych galaktykach spiralnych gromady VirgoMagisterium

 • dr hab. Krzysztof Chyży

  • Niskoczęstotliwościowa relacja radio-podczerwień dla galaktyk na podstawie przeglądu całego nieba północnego wykonanego instrumentem LOFAR
  • Ewolucja kosmologiczna pól magnetycznych w galaktykach w oparciu o analizę przeglądów dalekiego Wszechświata typu GOODS-North wykonanych interferometrami LOFAR i VLA

 • dr Arti Goyal

 • dr hab. Marek Jamrozy

  • Wieloczęstotliwościowe badania radiowe galaktyk aktywnych z wielokrotną aktywnością dżetową.

 • dr Joanna Kozakiewicz

  • Weryfikacja i walidacja algorytmów segmentacji obrazów dla celów określenia granulometrii osadów badanych instrumentem MAHLI (Mars Hand Lens Imager) misji Mars Science Laboratory
  • Symulacje numeryczne ruchu cząstek w płynach dla celów badania procesów zachodzących w transporcie eolicznym na Marsie
  • Symulacje numeryczne ruchu cząstek w płynach dla celów badania ewolucji form eolicznych na Marsie
  • Wyznaczanie warunków brzegowych dla pola wiatru z mezoskalowego modelu cyrkulacji marsjańskiej LMD Martian Mesoscale Model
  • Tworzenie map uziarnienia na podstawie danych o bezwładności cieplnej z narzędzia THEMIS (Thermal Emission Imaging System) misji Mars Odyssey
  • Klasyfikacja i orientacja form powierzchniowych na podstawie zdjęć satelitarnych z misji Mars Reconnaissance Orbiter w obszarze Meridiani Planum, Medussae Fossae oraz krateru Gale’a

 • prof. dr hab. Jerzy Krzesiński

  • Właściwości statystyczne i funkcja jasnosci próbki gorących białych karłów z bazy danych SDSS

 • dr Błażej Nikiel-Wroczyński

  • Badanie emisji radiowej pochodzącej ze zwartych grup galaktyk
  • Poszukiwanie emisji radiowej w karłowatych galaktykach pływowych

 • prof. dr hab. Michał Ostrowski

  Astrofizyka wysokich energii:

  • promieniowanie X i gamma,
  • akceleracja promieni kosmicznych w falach uderzeniowych i obszarach turbulentnej plazmy,
  • procesy wysokoenergetyczne w aktywnych jądrach galaktyk, relatywistycznych dżetach i w pozostałościach po supernowych.

 • dr hab. Agnieszka Pollo

  • Rzadkie populacje galaktyk i ich ewolucja od z∼1 na podstawie danych katalogu VIPERS

 • dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło

  • Promieniowanie radiowe z gromad galaktyk wykazujących separację składowych ciemnej materii od składowej barionowej tj. gaz plus galaktyki (dissociative galaxy clusters)
  • Załamanie widm radiowych w reliktach radiowych gromad galaktyk

 • dr hab. Marian Soida

  • Testowanie/rozwój kodu numerycznego całkującego równania MHD w warunkach środowiska międzygwiazdowego

 • dr hab. Łukasz Stawarz

  Fizyka kosmicznych źrodeł promieniowania i cząstek wysokich energii w tym:

  • teoria procesów radiacyjnych i przyspieszania cząstek w namagnetyzowanej plazmie kosmicznej,
  • generowanie cząstek wysokoenergetycznych na falach uderzeniowych w Układzie Słonecznym,
  • ewolucja promieni kosmicznych w ośrodku międzygwiazdowym Galaktyki i galaktyk gwiazdotwórczych typu starburst,
  • generacja relatywistycznych dżetów (strug) w jądrach galaktyk aktywnych przez supermasywne czarne dziury,
  • kosmologiczna ewolucja supermasywnych czarnych dziur i galaktyk aktywnych,
  • struktura relatywistycznych dżetów i ich oddziaływanie z otaczającym ośrodkiem międzygwiazdowym i międzygalaktycznym,
  • procesy nietermiczne w ośrodku gromad galaktyk.

 • dr hab. Sebastian Szybka

  • Czarne dziury, niejednorodne modele kosmologiczne, ścisłe rozwiązania równań Einsteina, fale grawitacyjne.

 • dr Mariusz Tarnopolski

  • Wielowymiarowa analiza własności rozbłysków gamma przy użyciu rozkładów asymetrycznych: dane Fermi/GBM
  • Multivariate analysis of Fermi/GBM gamma-ray burst properties using mixtures of skewed distributions

 • dr Marek Weżgowiec

  • Pola magnetyczne i gorący gaz w wybranych galaktykach spiralnych gromady Virgo
  • Diagnostyka oddziaływań oraz zaburzeń galaktyk spiralnych gromady Virgo

TKGS