Seminaria w OAUJ 2000/2001


Maj 2000

05:
Prof. Lawrence Rudnick (Dept. of Astronomy, University of Minnesota)

"Uncovering Hidden Structures in Extragalactic Radio Sources"

Specjalne Seminarium Naukowe

W dniu 12 maja 2000 (piatek) o godz. 11:00 referat pt.

Magnetic fields, dust and gas in halos of galaxies - an overview

wyglosi

Prof. Ralf Juergen Dettmar

(Astronomy Depertment, Ruhr University, Bochum)12:
Prof. Jacek Krelowski (Centrum Astron. UMK)

"Problem identyfikacji miedzygwiazdowych pasm rozmytych"

Specjalne Seminarium Naukowe

W dniu 19 maja 2000 (piatek) o godz. 11:00 referat pt.

Otoczki pylowe symbiotycznych Mir

wyglosi

Prof. Joanna Mikolajewska

(CAMK, Warszawa)

19:
Grzegorz Kowal, Grzegorz Stachowski (V rok astronomii)

"Modele asymetrii w podwojnych radiozrodlach - praca dyplomowa",
"Trojwymiarowe symulacje HD galaktyki z poprzeczka - praca dyplomowa"

26:
dr Grazyna Siemieniec (OAUJ)

"Przyspieszanie VHE w wielkoskalowej strukturze grawitacyjnej"

Czerwiec 2000

02:
dr Krzysztof Murawski (Politechnika Lubelska)

"Globalne oscylacje Slonca"

Specjalne Seminarium Naukowe

W dniu 9 czerwca 2000 (piatek) o godz. 11:00 referat pt.

"Symulacje numeryczne propagacji fal sejsmicznych na Sloncu"

wyglosi

mgr Marek Medrek

(Politechnika Lubelska)

09:
Prof. Jerzy Machalski, mgr Marek Jamrozy , dr Stanislaw Zola (OAUJ)

"Fotometryczne i spektroskopowe obserwacje galaktyk macierzystych 'gigantycz nych radiozrodel'"

Pazdziernik 2000

06:
Prof. Michael Church (School of Physics & Astronomy, Univ. of Birmingham, UK)
"Probing the emission regions in X-ray binaries"

13:
Prof. Marek Abramowicz (Chalmers Univ., Goteborg, Szwecja)
"Accretion disks with strong convection around black holes"

Specjalne Seminarium Naukowe


W dniu 24 pazdziernika 2000 (wtorek) o godz. 12:00 referat pt.


"The effects of ram pressure on cluster spiral galaxies"

wyglosi

dr Bernd Vollmer

(Max-Planck Inst. fur Radioastronomie, Bonn, Germany)27:
dr Witold Maciejewski (Physics Department, Oxford University, UK)
"Black Holes in Centers of Disk Galaxies - Spectroscopy with a Wide Slit"

Listopad 2000

24:
Dr. Guy Consomagno (Vatican Observatory Research Group, Steward Observatory)
"The density of meteorites and the structure of asteroids"

Styczen 2001

05:
dr Stanislaw Rys (OAUJ)
"Hamowanie dzetu a struktura radiozrodla"

12:
Prof. Janusz Kempa (Politechnika Warszawska, Filia w Plocku)
"Eksperyment KASCADE - status 2000"

19:
Prof. Jozef Maslowski (OAUJ)
"The devil is in the distance" - <B. Paczynski>

Marzec 2001

02:
dr Bohdan Hnatyk (Inst. Akademii Nauk Probl. Stosow. w Mechanice i Matem., Lwow)
"High energy signatures (Gamma Ray Bursts and ultra-high energy cosmic rays) of cosmic strings"

09:
Prof. Michal Chetaev ()
"Grawimetria"

16:
Ks. Prof. Michal Heller (Vatican Observatory)
"Kwanty - grawitacja - geometria nieprzemienna"

23:
dr Jan Mietelski (OAUJ)
"Kazimierz Kordylewski - zycie i dzialalnosc"

Specjalne Seminarium Naukowe

W dniu 30 marca 2001 roku o godz. 11:00 referat pt.

 

Zagadka koherentnego promieniowania radiowego pulsarow

wyglosi

Prof. Janusz Gil

(Centrum Astronomii im. Jana Keplera, WSP w Zielonej Gorze)

Kwiecien 2001

06:
dr Maria Kurpinska-Winiarska (OAUJ)
"Wyniki obserwacji predkosci radialnych nowoodkrytych gwiazd przez Hipparcosa"

20:
dr Jan Czerniawski (Instytut Filozofii UJ)
"Co jest nie w porzadku ze wspolrzedna t Schwarzschilda?"

27:
dr Katie Ferriere (Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse, France
"A Galactic dynamo driven by supernova explosions"

Maj 2001

11:
Prof Aleksander Schwarzenberg-Czerny(CAMK, Warszawa)
"Rownoczesne ultrafioletowe i rentgenowskie obserwacje akrecji w V603 Aql"

18:
mgr Leszek Blaszkiewicz (Centrum Astronomii Uniw. M. Kopernika w Toruniu)
"Analiza zmiennosci lini maserowych OH gwiazd: R Crt, RT Vir i W Hya"

Specjalne Seminarium Naukowe

 

W dniu 1 czerwca 2001 roku o godz. 14:00 referat pt.

 

Promieniowanie rentgenowskie i gamma z akreujacych czarnych dziur

wyglosi

Prof. Andrzej Zdziarski

(CAMK, Warszawa)

08:
mgr Andrzej Odrzywolek (IFUJ, Krakow)
"Mechanizm supernowej typu II - rola rotacji"

22:
Prof. George Isaak (School of Physics and Astronomy, University of Birmingham)
"Global Solar Oscilations"

Wrzesien 2001

28:
prof. Jerzy Machalski (OAUJ)
"Plany rozszerzenia VLA i inne projekty radioastronomiczne"

Pazdziernik 2001

Specjalne Seminarium Naukowe

29 pazdziernika 2001 (poniedzialek) o godz. 14:00 referat pt.

The structure of the stellar disk component in galaxies

wyglosi

Prof. Ralf Juergen Dettmar

(Astronomy Depertment, Ruhr University, Bochum)

26:
mgr Marian Soida (OAUJ)
Aktualne mozliwosci prezentacji multimedialnych w OAUJ

Grudzien 2001

14:

21:
mgr Grzegorz Kowal (OAUJ)
"Niestabilnosci Parkera w dysku galaktycznym"

Styczen 2002

11:
dr Stanislaw Zieba (OAUJ)
"Analiza czynnikowa obserwacji radiowych Slonca"

18:
dr Grzegorz Michalek (OAUJ)
"Obserwacje wyrzutow materii ze Slonca (CME) przy pomocy koronografu SOHO/LASCO"

25:
Lutz Haberzettl (Ruhr University, Bochum)
"Low Surface Brightness (LSB) galaxies from the detection to the chemical composition"

Luty 2002

22:
dr Andrzej Kulak (OAUJ)
"Pomiar zmian parametrow rezonansu Schumanna w 23 cyklu aktywnosci slonecznej"

Marzec 2002

01:
mgr Tomasz Kobak (OAUJ)
"Przyspieszanie czastek w rejonie rekoneksji"

15:
dr Zdzislaw Golda (OAUJ)
"Dyspersja fal akustycznych we wczesnym Wszechswiecie za stala kosmologiczna"

22:
dr Waclaw Waniak (OAUJ)
""

Specjalne Seminarium Naukowe

W dniu 18 marca (poniedzialek) o godz. 12:00 referat pt.

 

Projekt im. R. Maze'a - promieniowanie kosmiczne w kazdej szkole

wyglosi

dr Jacek Szabelski

(Instutut Problemow Jadrowych, Lodz)


Specjalne Seminarium Naukowe

W dniu 12 kwietnia (piatek) o godz. 10:30 referat pt.

 

Mass determination of young pre-Main Sequence stars (present and future, including ESO-VLTI)

wyglosi

Prof. Hans Zinnecker

(head of star formation group, AIP Potsdam)


Kwiecien 2002

05:
dr Jan Mietelski (OAUJ)
"Tadeusz Banachiewicz 1882-1954"

12:
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mariana Soidy (OAUJ)
"The observations of magnetic fields in spiral galaxies"

19:
Prof. Bronislaw Rudak (CAMK, Torun)
"Astrofizyka pulsarow gamma"

26:
dr Grazyna Siemieniec (OAUJ)
"Kosmiczne pola magnetyczne"

Maj 2002

10:
dr hab. Leszek Sokolowski (OAUJ)
"Stala kosmologiczna i kwintesencja"

17:
Prof. Wlodzimierz Kluzniak (CAMK, Warszawa)
"Rezonans orbitalny wokol czarnych dziur"

24:
dr Katarzyna Otmianowska-Mazur (OAUJ)
"Pola magnetyczne w galaktykach z poprzeczka"