Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellonskiego

 

Rada Dyscypliny Astronomia


Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim z dniem 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Skład Rady Dyscypliny Astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kadencję 2019-2022:
dr hab. Krzysztof Chyży, prof UJ - przewodniczący
dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ - zastępca przewodniczącego
dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ
dr hab. Jerzy Krzesiński, prof UJ
dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Pollo, prof. UJ
dr hab. Marian Soida, prof UJ
prof. dr hab. Stanisław Zoła

Harmonogram posiedzeń Rady:
Posiedzenia odbywają się o godzinie 10:15 w Dziekanacie FAIS, w sali H-0-11 w następujących terminach:
24 października 2019 r. 28 listopada 2019 r. 19 grudnia 2019 r. 23 stycznia 2020 r. 27 lutego 2020 r. 26 marca 2020 r. 23 kwietnia 2020 r. 28 maja 2020 r. 25 czerwca 2020 r. 24 września 2020 r.

Ważne dokumenty:


Przepisy ogólne:

Przepisy ustawy 2.0

Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0
Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0
TKGS