Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellonskiego

 

Rada Dyscypliny Astronomia


Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim z dniem 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Skład Rady Dyscypliny Astronomia Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2019-2022:
dr hab. Krzysztof Chyży, prof UJ - przewodniczący
dr hab. Łukasz Stawarz, prof. UJ - zastępca przewodniczącego
dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ
dr hab. Jerzy Krzesiński, prof UJ
dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Pollo, prof. UJ
dr hab. Marian Soida, prof UJ
prof. dr hab. Stanisław Zoła

Harmonogram posiedzeń Rady:
Posiedzenia odbywają się o godzinie 10:15 w Dziekanacie FAIS, w sali H-0-11 w następujących terminach:
24 października 2019 r. 28 listopada 2019 r. 19 grudnia 2019 r. 23 stycznia 2020 r. 27 lutego 2020 r. 26 marca 2020 r. 23 kwietnia 2020 r. 28 maja 2020 r. 25 czerwca 2020 r. 24 września 2020 r.

Sekretariat RDA:
mgr Małgorzata Dobosz-Petryk
Dziekanat FAIS UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel. 12 664-4890, email: malgorzata.dobosz-petryk at uj.edu.pl

Postępowania doktorskie i habilitacyjne:

Postępowania wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Ważne przepisy i dokumenty UJ:


Przepisy ogólne:

Przepisy ustawy 2.0

Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0
Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0

RDN - Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
RDN - Dobre praktyki

TKGS KCh