Referaty

14 października, niedziela

15 października, poniedziałek

Sesje plenarne - referaty przeglądowe

16 października, wtorek

Sesje plenarne - referaty przeglądowe

Sesja plenarna

17 października, środa

Sesje plenarne - referaty przeglądowe

18 października czwartek

Tematy spotkania i ich koordynatororzy: