Kraków

Miasto w południowej Polsce, położone nad Wisłą. Po Warszawie i Łodzi trzecie miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców; po Warszawie drugie pod względem powierzchni; jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii, wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. W przeszłości Kraków odgrywał rolę administracyjnej stolicy państwa i siedziby władców Polski.

Na terenie Krakowa znajduje się siedziba główna instytucji o charakterze centralnym tj. Polskiej Akademii Umiejętności, miasto posiada również wiele placówek o znaczeniu i statusie narodowym np. Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, czy Biblioteka Jagiellońska. Pełni bardzo ważną funkcję administracyjną, kulturalną, edukacyjną, gospodarczą, usługową i turystyczną.

Wybrane atrakcje turystyczne

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski stanowił przez wieki centrum życia politycznego i kulturalnego kraju. Był rezydencją Piastów, Jagiellonów i Wazów. Dziś budowla ta po kolejnych zniszczeniach, odbudowach i gruntownej restauracji jest wspaniałym monumentem pod względem architekto- nicznym i kunsztownie wykonanymi detalami. Do zwiedzania udostępnione są: sale parteru, prywatny apartament królewski na I piętrze i najwspanialsze repre- zentacyjne komanaty dworskie na II piętrze. Najcenniejsze pamiętki historyczne po naszych królach oraz cenne wyroby ze złota i srebra będące niegdyś własnością monarchów prezentowane są w skarbcu koronnym i zbrojowni.

Szczegóły dotyczące wystaw i godzin otwarcia na stronie głównej

Strona www.

Katedra na Wawelu

Katedra na Wawelu pw. świętych Stanisława i Wacława należy do budowli o największym znaczeniu w historii Polski. Jest katedrą koronacyjną królów Polski, miejscem ich wiecznego spoczynku. Pochowani tu są św. Stanisław ze Szczepanowa i inni biskupi krakowscy aż po czasy współczesne, królowie od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego (łącznie 19 królów) i członkowie rodzin królewskich, oraz wielcy wodzowie i wieszczowie Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski.

Zwiedzanie w godzinach 9.00 – 17.00.

Strona www.

Rynek Główny i Sukiennice

Rynek Główny to największy z placów Krakowa, a zarazem największy rynek w średniowiecznej Europie sprzed Wielkiej Lokacji. Kraków lokowano na prawie magdeburskim 5 czerwca 1257, a dokonał tego książę krakowski Bolesław Wstydliwy. Rynek został wytyczony w oparciu o regularną siatkę mierniczą jako kwa- dratowy plac o boku nieznacznie przekraczającym 200 metrów, z deformacjami wynikającymi z konieczności dostosowania do pozostałości osadnictwa (kościół Mariacki i kościół św. Wojciecha). Powstał z myślą, aby miejscowi oraz podążający szlakami handlowymi kupcy mieli dość miejsca, by móc sprzedawać tu swe towary. Pozostałością licznych niegdyś kramów kupieckich są znajdujące się w centrum Rynku Sukiennice.

Kościół Mariacki

Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Maryi Panny, kościół Mariacki - rzymskokatolicka świątynia w Krakowie, położona przy północno-wschodnim narożniku Rynku Głównego.

Obecna bryła jest wynikiem przebudowy kościoła z typu halowego na bazylikowy, która miała miejsce w latach 1392-1397. Charakterystycznym elementem jest uznawany za jeden z najciekawszych w Europie, drewniany, późnogotycki hełm wieży północnej, dzieło mistrza Matiasa Heringka. Hełm wieży południowej jest późniejszy i pochodzi z czasów renesansu. Najcenniejszym obiektem we wnętrzu jest wielki, późnogotycki ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, pierwsze i najbardziej znane z dzieł Wita Stwosza, powstałe w roku 1477-1489.

Z wieży północnej (wyższej - 82m) co godzinę grany jest Hejnał Mariacki z wysokości 54 m. Jest on jednym z symboli Krakowa.

Zwiedzanie w godzinach 11.30 – 18.00.

Strona www.

Kopiec Kościuszki

Jeden z czterech kopców krakowskich usypanych bohaterom narodowym, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, usypany na najwyższym wzniesieniu wzgórza Sikornik, zwanego też Wzgórzem św. Bronisławy w zachodniej części Krakowa.

Uroczyste rozpoczęcie sypania kopca 15 września 1820 r. stało się wielkim wydarzeniem, przyciągnęło wielu Polaków, także spoza granic Rzeczypospolitej Krakowskiej: weteranów powstań, chłopów, młodzieży. W trakcie trwającej trzy lata budowy znaczną część prac wykonali ochotnicy, symboliczny chociażby udział w sypaniu stał się patriotycznym obowiązkiem, brali w nim udział nawet cudzoziemcy odwiedzający miasto. Ostatecznie, mimo problemów technicznych i finansowych, budowę zakończono 25 października 1823 r. Usypany kopiec miał 80 m średnicy podstawy, 8,5 m średnicy u wierzchołka i wysokość 34,1 m.

Zwiedzanie w godzinach od 9.00 do zmroku.

Strona www.

Informacje oraz zdjęcia pochodzą z serwisu: pl.wikipedia.org.

 

Teatry i filharmonie

 

Muzea