Informacja dla doktorantów

dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło

Proponowana tematyka "Nietermiczne procesy w gromadach galaktyk" obejmuje teoretyczne i obserwacyjne aspekty astrofizyki wysokich energii i radioastronomii w zastosowaniu do gromad galaktyk. Dotyczy szeregu zagadnień z zakresu fizyki promieniowania kosmicznego, m.in. takich jak przyspieszanie i propagacja promieniowania kosmicznego w środowisku międzygalaktycznym gromad. Konfrontacji z obserwacjami gromad w zakresie radiowym i rentgenowskim/gamma dokonuje się w oparciu o analizę nietermicznych mechanizmów promieniowania. Badanie tych procesów daje również wgląd w aktualne i przeszłe procesy formacji wielkoskalowej struktury grawitacyjnej.