Astrofizyka
Cząstek w Polsce 2017

20 - 22 września 2017

Main page Program Participants

W dniach 20 - 22 września 2017 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja Astrofizyki Cząstek, będąca forum do budowy i konsolidacji krajowego środowiska prowadzącego badania w tej dziedzinie. Ze względu na spory udział w polskich zespołach studentów i stażystów z zagranicy prezentacje będą w języku angielskim.

W trakcie spotkania odbędzie się zebranie Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek (KRAC) na którym będziemy dyskutowali sprawy współpracy ogólnopolskiej oraz działania dla włączenia Polski to APPEC. Odbędą się także wybory przewodniczącego i wice-przewodniczącego KRAC - prosimy o wcześniejsze przemyślenie i skonsultowanie kandydatur do zaproponowania.

Spotkanie to będzie miało miejsce w centrum konferencyjnym "Przegorzały" UJ w Krakowie. Dojazd.


A national conference on particle astrophysics will be held from 20 to 22 September 2017, which will be a forum to build and consolidate the national research environment in this field. Due to the large participation from international students and interns in Polish teams, presentations will be conducted in English. During the meeting, a meeting of the National Council of Particle Astrophysics (KRAC) will be held, where we will discuss issues of national cooperation and activities for inclusion of Poland as APPEC. There will also be an election of the President and Vice-President of the KRAC - please consider and consult the candidates in advance. This meeting will take place at the conference center "Przegorzały" Jagiellonian University in Cracow. How to reach.

Organizing